آموزش تنظیمات کاربر در سیتریکس 6.5


Multi-Stream Connections Policy Setting 


اولویت بندی ارتباطات (QOS) برای اتصال به شبکه ICA و پالیسی های مربوط به Multi-Stream Connection را می توانید در Xen App و Xen Desktop اجرا نمائید.

آموزش تنظیمات کاربر | تنظیمات کاربر در سیتریکس 6.5 | اولویت بندی ارتباطات | Multi-Port Policy (QOS) | Xen App | سیتریکس | Citrix | sdjvd;s | ژهفقهط | پهنای باند | پورت 2598 | Multi-Stream Connections Policy Setting | Xen Desktop

Multi-Port Policy

این تنظیمات و مشخص نمودن پورت های TCP برای ترافیک ICA ایجاد شده و ایجاد اولویت برای پورت 2598 است که شامل کیفیت های متعدد خواهد بود که با استفاده از این تنظیمات می توانید در پهنای باند خود مدیریت لازم را داشته باشید. شما ممکن است که یک فرآیند با پهنای باند پائین مثلا برای چاپ داشته باشید و یا با کیفیت بالا که می توانید آنرا با پورت های CGP1 و CGP# تنظیم بنمائید. برای حذف نمودن این اولویت بندی ها می توانید شماره پورت را به 0 تغییر دهید.