بروز رسانی جدید سیتریکس Xen Mobile Essentials


قابلیت جدیدی از سیتریکس برای مدیریت یکپارچه

فناوری جدید سیتریکس که با همکاری مایکروسافت برای کارایی بیشتر در مدیریت سیار ارائه گردید البته لازم به ذکر است که این مدیریت سیار به نوعی متعلق به مایکروسافت تحت عنوان Intune است و برای یکپارچه سازی نرم افزارها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به زبان ساده اگر بخواهیم بیان کنیم:

بروز رسانی جدید سیتریکس | Xen Mobile Essentials | سیتریکس مدیدریت یکپارچه | Citrix و Microsoft | یکپارچه سازی نرم افزار | یکپارچه سازی مدیریت Intune

معمولا کاربران علاقه به استفاده از تعداد کمتری از Vendor ها را دارند و این همکاری مشترک بین Citrix و Microsoft می تواند باعث اعتماد و رضایت مندی بیشتر و مسئولیت های یکپارچه سازی را برای مدیران IT کاهش دهد.