محصول جدید سیتریکس Xen App Essentials


ادامه همکاری شرکت Citrix و Microsoft برای خدمات بیشتر

شرکت سیتریکس با ارائه خدمات دورکاری برای مجازی سازی برنامه، دسکتاپ و سرور به عنوان قویترین شرکت ارائه دهنده این سرویس با گذشت زمان اقدام به تکمیل خدمات خود نموده. فناوری های سیتریکس، مایکروسافت را برای همکاری مجاب نمود در حال حاضر این دو شرکت همکاری تنگاتنگی برای خدمات بیشتر در زمینه تجهیزات سیار (Mobile Device) در Microsoft Azure Cloud با یکدیگر دارند.

مایکروسافت Azure | خدمات دورکاری | مجازی سازی برنامه | Microsoft Azure Cloud | ابزارهای Xen App | سامانه دورکاری | خدمات دورکاری | محصول جدید سیتریکس

محصول جدید شرکت Citrix با عنوان Xen App Assentials است که توانایی میزبانی برنامه های کاربردی را در سرویس Iaas Public Cloud شرکت مایکروسافت را فراهم نموده با استفاده از این تکنولوژی مدیریت و ساماندهی برای ابزارهای Xen App بسیار ساده و با سرعت بیشتری انجام پذیر خواهد بود.