سیتریکس Xen Desktop ارائه دهنده خدمات جهانی


تعامل خدمات ابر و سیتریکس برای افزایش میزان کاربری

با تکامل خدمات ابر به عنوان سمبل تغییر مدل IT در جهان و تغییر زیر ساخت ها و اضافه نمودن خدمات جدید و ارائه برنامه های کاربردی به سازمان های بزرگ برای خدمات فناوری اطلاعات، می توانید از خدمات Xen App و  Xen Desktop نرم افزار سیتریکس به ارائه هرچه بهتر برنامه ها در نزد کاربران استفاده نمائید.

سیتریکس Xen Desktop | سیتریکس | Citrix | sdjvd;s | ژهفقهط | نرم افزار سیتریکس | خدمات ابر و سیتریکس | برنامه های کاربردی | برنامه های دورکاری

این در حالی است که سازمان های بزرگ برای تحویل برنامه های کاربردی به عنوان یک سرویس برای ارائه خدمات بیشتر شاهد رشد 13 درصدی نسبت به سال گذشته میلادی بوده این افزایش کاربری در بر گیرنده خدمات تولید، مالی، خرده فروشی، بهداشت و درمان، حقوقی و دولتی بوده.