با راهکار سیتریکس در یک لحظه در دو مکان باشید


دفتر کار خود را در هر لحظه همراه خود داشته باشید


با سیتریکس شما محدود به کار در دفتر خود نیستید در عین حال می توانید در هر جای دنیا باشید اما با استفاده از یک PC در محل کار خود باشید و به تمام برنامه های کاربردی مورد استفاده در دفتر کاری تان دسترسی داشته باشید این امر از ویژگی های Citrix است که مانند پل ارتباطی امن بین شما و نرم افزارهای مورد استفاده شما قرار گیرد به زبان ساده می توان اینگونه بیان نمود که راهکارهای سیتریکس ارتباطی همراه با امنیت را در اختیار شما و کاربران شما قرار خواهد داد. از دیگر ویژگی های این برنامه می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

راهکار سیتریکس | دفتر کار خود | کامپیوترهای رومیزی | مدیریت جامع برنامه ها | سیتریکس | ویژگی های Citrix | دسترسی سریع به برنامه ها

بهبود بهره وری کارکنان با دسترسی سریع به برنامه ها، داده ها و کامپیوترهای رومیزی
توانمند سازی نیروی کار با تحرک بالا و دسترسی به منابع سازمانی
محتوای سازمانی امن بر روی دستگاه
یک راه حل انعطاف پذیر برای مدیریت جامع برنامه ها برای کاربران در هر مکان