درباره سیتریکس نت اسکلر What Is Citrix NetScaler


معرفی سیتریکس نت اسکلر What Is Citrix NetScaler

Citrix NetScaler کنترل‌ کننده‌ امن در ارائه‌ برنامه های کاربردی داخل سازمان در سطح اینترنت است و در مقیاس انترپرایز Enterprise Network نصب و راه اندازی می گردد و عملکرد و امنیت دسترسی به همه‌ برنامه‌ها و داده‌ها را حداکثر می‌سازد. محصولات NetScaler شرکت سیتریکس از طریق تعیین ورژنی که نیازهای کارکردی را پوشش می‌دهد، انتخاب می‌شوند. سیتریکس نت اسکلر پلتفرم مناسب بخش مجازی یا فیزیکی سرورهای سازمان و شرکت برای پاسخ‌گویی به نیازهای دسترسی و امنیتی تعیین می‌شود. در تصویر زیر کلیه امکاناتی که Citrix NetScaler ارائه می دهد لیست شده است.

درباره سیتریکس | سیتریک نت اسکلر | What Is Citrix NetScaler | آموزش NetScaler | دانلود شتاب دهنده سیتریکس