امنیت در برنامه های کاربردی، هدف سیتریکس


بهترین روش های طراحی شده برای امنیت در سازمان


هویت و دسترسی
-    احراز هویت برای کاربران
-    مجوز برای کاربران
-    کنترل دسترسی های کاربران
امنیت شبکه
-    دسترسی امن از راه دور
-    تقسیم بندی شبکه برای کوچک کردن سطوح در زمان حمله
-    بوجود آوردن سطوح مختلف برای اطمینان در دسترس بودن

امنیت در برنامه های کاربردی | هدف سیتریکس | هویت و دسترسی | دسترسی امن از راه دور | دورکاری

امنیت نرم افزار
-    تمرکز در تحویل برنامه بصورت رمزنگاری شده
-    بازرسی برای حفاظت از برنامه های وب
-    ترانزیت نمودن برنامه های کاربردی برای تلفن همراه
امنیت داده ها
-    تمرکز در میزبانی داده ها
-    به اشتراک گذاری فایل امن برای کاهش از دست دادن داده ها
-    بوجود آوردن بستری برای ترانزیت داده ها در تنایت امنیت
مانیتورینگ و پاسخ از منبع
-    پشتیبانی از انطباق با استانداردها و مقررات
-    دسترسی به منابع
-    کنترل ترافیک برنامه