قابلیت های سیتریکس: محرمانگی، یکپارچگی، در دسترس بودن


ارتباطی امن برای دورکاری را با سیتریکس تجربه کنید

یکی از گزینه های قدرتمند برای کنترل نرم افزار و دسترسی به داده ها برای محافظت از اطلاعات حساس از هر مکان برای کاربران، پیمانکاران و همکاران که از انعطاف پذیری بسیار بالا نسبت به سیستم عامل های مختلف برخوردار است را می توان با قدرت، سیتریکس را نام برد که در حقیقت دسترسی با امنیت بالا است که مورد هدف مدیران IT است.


قابلیت های سیتریکس | ارتباطی امن برای دورکاری | Citrix | End-to-End | انعطاف پذیری

 
یکی از قابلیت های این برنامه ارتباط End-to-End است که به کاربر حریم خصوصی برای امنیت بیشتر را به ارمغان خواهد آورد. با استفاده از Citrix سازمان ها می توانند سطح مناسبی از دسترسی، محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن را برای داده ها فراهم سازند. در هر صنعتی که هستید می توانید با تکیه بر عوامل ذکر شده بدون در خطر انداختن اطلاعات خود به حداکثر انعطاف پذیری نیروی کار خود دست یابید.