حل مشکلات گزارش گیری همکاران سیستم در سیتریکس


حل مشکل Crystal Report همکاران سیستم در سیتریکس


سیتریکس به عنوان یکی از راه حل های قوی برای از بین بردن موانع دسترسی کاربران از هر نقطه به میز کار و به عنوان یک راهکار امن در مدیریت برنامه های کاربردی شرکت ها و سازمان های مختلف در حال حاضر خود نمایی میکند. اینکه شما بتوانید از تمام امکانات برنامه های کاری خود با استفاده از Xen App برخوردار شوید در پیشبرد اهداف پیاده سازی این پروژه نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه اکثر شرکت ها، اداره جات و سازمان های بزرگ برنامه های مالی خود را برای دسترسی شعبات مختلف مجازی سازی می کنند، لذا پیاده سازی Policy های برنامه های مالی و توانایی ثبت اسناد و گزارش گیری های مختلف یکی از حساس ترین موضوعاتی است که در اصل هدف استفاده از Citrix همین موضوعات است و بسیار مورد توجه مدیران IT و مالی است.

گزارش گیری همکاران سیستم | همکاران سیستم در سیتریکس | Crystal Report | سیتریکس | Citrix | Xen App | خانه سیتریکس | ژهفقهط

در حال حاضر برنامه همکاران سیستم به عنوان یکی از محبوب ترین برنامه های مالی در کشور مورد استفاده بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ قرار می گیرد متخصصین مجرب و کارآزموده خانه سیتریکس ایران با توجه به همین موضوع توانسته اند مشکلات گزارش گیری برنامه همکاران سیستم را در سیتریکس حل کرده و کارایی هر دو برنامه را به حداکثر خود برسانند.