تحکیم مراکز داده و بروز رسانی در نرم افزار سیتریکس


ثبات در ارتباط، امنیت، راحتی، دسترسی آسان با Citrix


زمانی که بحث بهینه سازی مراکز داده به میان می آید، زیر ساخت های سنتی این امر را ناممکن می سازند. برای بهبود عملیات در شبکه، مجازی سازی می تواند روند این تکامل را بهبود بخشد این در حالی است که شما زمان و سرمایه خود را حفظ کرده اید و به افزایش بهره وری در شبکه خود کمک کرده اید. با افزایش روز افزون مصرف داده ها در دنیای امروز کسب و کار، احتیاج به حمایت از حجم بالاتری از داد ها هست و باید این چالش روبه رشد با مراکز داده ی سنتی را کاهش داد.دلایل بسیاری برای به روز رسانی داده و زیرساخت های مرکز وجود دارد: داشتن مراکز داده کمتر به معنای کاهش ذخیره سازی دستگاه فیزیکی، کاهش مصرف انرژی، و محیط زیست فناوری سالم. با طراحی یک زیرساخت نسل بعدی و تحکیم مراکز داده از طریق سیتریکس، از کار نیز لذت خواهید برد. یکپارچه سازی شبکه ها و از بین بردن خطر نفوذ، و توانایی برای رشد بدون اضافه کردن سخت افزار از مزایای مجازی سازی و هجرت به سمت تکنولوژیهای روز است.