خدمات خانه سیتریکس ایران در زمینه دور کاری


دورکاری و مجازی سازی تخصص مهندسین ماست


در دنیای فناوری اطلاعات برنامه ریزی و همچنین شناخت راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط بین سازمان و همچنین کاربران یکی از دغدغه های مدیران است که از جایگاه ویژه ای در هر سازمان برخوردار است. سازمان ها مبالغ هنگفتی را در زمینه تامین و تجهیز سخت افزاری، نرم افزاری، توسعه شبکه و خطوط ارتباطی، هزینه می کنند. و باید اعتراف کرد که واحدهای موفق در این زمینه در سطح کشور بسیار اندک هستند.
خانه سیتریکس ایران در مباحث دورکاری و همچنین مجازی سازی به عنوان متخصص در این زمینه با دارا بودن تجربه کافی همواره دوش به دوش مدیران فناوری به ایفای نقش و خدمات می پردازد.

خدمات خانه سیتریکس ایران | دورکاری و مجازی سازی | آموزش های تخصصی | سیتریکس | دورکاری | مجازی سازی

ارائه راهکارهای مناسب به عنوان مشاور بر سرویس های اینترنت و وب
شناسایی و طراحی در زمینه زیر ساخت های شبکه
شناسایی راهکارهای مناسب در زمینه دورکاری و مجازی سازی
ارائه راهکارهای مناسب برای پائین آوردن هزینه های سازمان و صرفه جویی در منابع شبکه
افزایش امنیت در زمینه تبادل اطلاعات
آموزش های تخصصی و همچنین تکنولوژی های روز دنیا برای تمام سطوح مدیران و کارمندان