چگونگی ادغام دفاتر دورکاری Remote Office


دورکاری شرکت های غیر متمرکز با شغبات مختلف و پراکنده

مهم نیست که چقدر از دفتر کار خود دور هستید مهم این است که دورکاری دفاتر Remote Office  مانند این است که در دفتر کار خود هستید. مدیر یک شرکت با داشتن دفاتر متعدد باید مطمئن شود که تمامی بخش ها branches به طور موثر به هم مرتبط هستند.اگر دفاتر مختلف از نرم افزارها و سخت افزارهای مختلفی استفاده کنند و یا اگر آنها را به طور نامنظم به روز رسانی کند ، آنها با مشکلات متعددی روبرو می شوند که عبارتند از :


-         هزینه بالا در نگهداری اضافی و عدم بهره برداری

-         سیستم های کامپیوتری ناسازگار

-         گزارش آهسته از مسائل فنی

-         مشکل در عملکرد شبکه

خوشبختانه بسیاری از ابزارها برای کمک به کسب و کار ادغام ادارت دورکاری وجود دارد.