راه اندازی سامانه دورکاری نرم افزار همکاران سیستم در سازمان حوزه هنری


همکاران سیستم, سیتریکس system group, سامانه دورکاری همکاران سیستم, شرکت نرم افزاری همکاران سیستم, همکاران سیتریکس, citrix همکاران

سامانه دورکاری نرم افزارهای مالی و حسابداری و منابع انسانی گروه شرکت های همکاران سیستم در سازمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تاریخ چهارشنبه 5 شهريور 1393 و با همکاری خانه سیتریکس در ساختمان مرکزی سازمان حوزه هنری واقع در خیابان سمیه تهران راه اندازی گردید.


در این کارگاه سه روزه آموزشی که با حضور کارشناسان واحد مالی کلیه مراکز استان های سازمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، مباحثی مانند مفاهیم و مفروضات سیستم جامع مالی همکاران سیستم، رویه و روال های مالی در سازمان حوزه هنری، توسط تیم آموزش گروه شرکت های همکاران سیستم بیان گردید و به مباحث آموزشی عملی و کار با سیستم های منابع انسانی و حقوق و دستمزد و ... نیز پرداخته شد.


نماینده سیتریکس همکاران سیستم, همکاران سیستم , سیتریکس همکاران سیستم, citrix systemgroup , نرم افزار همکاران سیستم , نماینده سیتریکس همکاران سیستم


تصاویر کارگاه های آموزش سامانه دورکاری سیتریکس
نرم افزارهای گروه شرکت های همکاران سیستم
سازمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی


نماینده سیتریکس همکاران سیستم, همکاران سیستم , سیتریکس همکاران سیستم, citrix systemgroup , نرم افزار همکاران سیستم , نماینده سیتریکس همکاران سیستم