ایجاد نرم افزار ارزیابی عملکرد دورکاران/ جزئیات جدید از اجرای طرح دورکاری


محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح دورکاری برای نیروهای اشتغالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این طرح به صورت جدی از سوی معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارتخانه و نیروهای تحت پوشش آن اجرایی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس تصمیماتی که در کارگروه وزارتخانه گرفته شد در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: کارشناسی های مناسب و خوبی در کارگروه وزارتخانه صورت می گیرد و آن زیربناهای نرم افزاری و سخت افزاری که برای اجرای طرح دورکاری لازم بود، فراهم شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: زمینه حضور نیروهای اشتغالی وزارتخانه از طریق ارائه برنامه های آموزشی فراهم شد.

وی تاکید کرد: طبق یک برنامه زمان بندی شده و مشخص در حال حاضر دورکاری در حال انجام است و در فازاول اجرای طرح دورکاری قبل از ادغام وزارت سابق کار و امور اجتماعی با تعاون و رفاه، بیش از 75 درصد نیروها در این وزارتخانه دورکار بوده اند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه نیز کار دچار وقفه نشد هرچند که برای اجرای طرح دورکاری در ابتدای آن، برخی مسائل و مشکلات از قبیل نرم افزاری و سنگین بودن شبکه ارتباطی وجود داشته است.

فروزان مهر تصریح کرد: در هر صورت پس از آغاز اجرای طرح ایرادات و مشکلات طرح برطرف شد و هم اکنون به صورت یک مدل کاربردی دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.

به گفته وی، البته یک سری ایرادات ساختاری در نظام اداری کشور وجود دارد ولی برای ارزیابی عملکرد دورکاران وزارتخانه توانسته ایم نرم افزاری را طراحی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: از طریق به کارگیری این نرم افزار به صورت مشخص عملکرد نیروهای دورکار قابل ارزیابی و بررسی است. درقدم اول برای این منظور کارسنجی و زمان سنجی صورت گرفت و حجم فعالیت ها و عملیاتی که یک فرد باید انجام می داد هم نیاز به بررسی و کارشناسی داشته است.

فروزان مهر ادامه داد: همچنین لازم بود تا یک شاخصی برای اندازه گیری و یک شاخصی نیز برای هدف طراحی شود. این اقدامات در حال حاضر صورت گرفته است اما مشکل اساسی در نظام اداری این است که کمی اجرای طرح دورکاری را با زحمت همراه می کند.

وی افزود: با تدابیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون توانسته ایم در این زمینه اجرای خوبی را داشته باشیم که البته بدون مشکل نبوده است ولی کارها روند مناسب را طی می کند.