دورکاری


دورکاری
خانه سیتریکس با تلفیق تکنولوژی مجازی سازی و رایانش ابری ، زیر ساخت های ارتباطی موجود در کشور نرم افزارهای ارتباطی و سخت افزارهای اختصاصی نظیر تین کلاینت، طرحی جامع را جهت پیاده سازی سیستم های دورکاری ارائه کرده است.
سیستم جامع دورکاری، ابزاری قدرتمند در دست مدیران جهت برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی و ارتباط با پرسنل دورکار است. میزان کارایی و بهره وری این سیستم به چگونگی تعریف فرآیندهای کاری، تخصیص وظایف و گزارش گیری که توسط مدیران هر سازمان طراحی و توسعه داده می شود، بستگی دارد.

الزامات مدیریتی یک سیستم جامع دورکاری
• قابلیت ارتباط مداوم پرسنل و مدیران به صورت صوتی و تصویری
• قابلیت ارسال فایل ها و خروجی های کاری
• کاهش ریسک از دست رفتن اطلاعات و خروجی های پرسنل دورکار
• امکان ایجاد ارتباط از طریق تلفن های داخلی سازمان
• دسترسی به نرم افزارهای سازمانی
• امکان کنترل حضور کاربر
• ارزیابی و اندازه گیری خروجی ها بر مبنای استانداردهای سازمانی

سیستم جامع دورکاری خانه سیتریکس با تکیه بر آخرین تکنولوژی های فناوری اطلاعات و بومی سازی آن با نیازهای کشور، نیازهای فوق را مرتفع ساخته و سیستم جامع دورکاری را به سازمان ها ارایه می کند.

ساختار سیستم جامع دورکاری
سیستم جامع دورکاری مشتمل بر اجزا مختلف نظیر سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی می باشد که بخش عمده آن در سازمان مستقر خواهد بود. در سمت کاربر دورکار تنها سخت افزار اختصاصی با پروتکل ارتباط با سرور مرکزی سازمان از طریق بسترهای امن نصب می شود. شمای این سیستم در تصویر زیر ارایه شده است.
 
دورکاری نرم افزار دورکاری سیتریکس شرکت مهندسی شبکه در زمینه دورکاری پالنت پال نت گروه پال نت
شکل یک: ساختار سیستم جامع دورکاری TIS

مزایای سیستم جامع دورکاری خانه سیتریکس
• ارسال مستقیم و تجمیعی اطلاعات الکترونیکی در محل سازمان از راه دور
• حفاظت و مدیریت امنیت اطلاعات
• ایجاد امکانات کاربردی از قبیل: VOIP, Chat , Video Conference
• ارتباط مبتنی بر بسترهای امن مخابراتی کشور
• مستقل از نرم افزارهای اختصاصی و پروتکل های بر پایه ی وب Web Based
• کنترل مدیریتی فرآیندهای کاری
• تامین سخت افزارهای اختصاصی مورد نیاز، با کمترین هزینه
• امکان افزودن(نصب) نرم افزار برای کاربران دورکار از محل سازمان
• امکان محدود کردن دسترسی به اینترنت
• امکان مانیتورینگ فعالیت های کاربر دورکار

امکانات مانیتورینگ:
• قابلیت نمایش تصاویر کوچک از کامپیوترهای کاربران دورکار
• امکان کنترل میزکار کاربران دورکار و استفاده از کیبورد و موس
• قابلیت ذخیره یا چاپ تصاویر صفحه کامپیوترهای کاربران دورکار
• قابلیت انتشار میزکار کامپیوتر مدیر برای کامپیوتر کاربران
• قابلیت انتشار کامپیوتر کاربر برای تمام کامپیوترها در شبکه (برای کاربرد های آموزشی