کوچ اجباری دورکاران از خانه به اداره/ پایانی بر 3 سال قانون دورکاری


3سال پیش معاون نیروی انسانی محمود احمدی‌نژاد از موضوعی گفت که برخی ادارات تا 80 درصد نیروهایشان را دورکار کرده اند. هرچند این آمار با واقعیت فاصله داشت. اکنون اما محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی از لغو دورکاری و بازگشت این نیروها به ادارات می گوید.

مشاهده کامل خبر