جزئیات طرح‌های دورکاری و خروج از تهران اعلام شد


معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: طرح‌های دورکاری و خروج کارکنان دولتی از استان تهران مجددا پیگیری و بررسی می‌شود.

نعمت‌الله ترکی درباره اجرای طرح دورکاری و خروج کارمندان از تهران اظهار داشت: باید در موضوع دورکاری آسیب‌شناسی شود و تیمی متشکل از نماینده‌های دستگاه اداری و دولت در این خصوص اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه طرح دورکاری مثمر ثمر بوده است گفت: تا کنون 5 هزار نفر در طرح دورکاری شرکت کرده‌اند و باید نحوه استفاده از آن اصلاح و تغییراتی برای کارآیی بهتر این طرح انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: طرح دورکاری باید در بعضی از دستگاه‌ها قوت بیشتری بگیرد و در بعضی از دستگاه‌ها نیز کمرنگ‌تر اجرایی شود ولی در حال حاضر این طرح کاملاً اجرا نمی‌شود.

ترکی درباره خروج کارکنان دولتی نیز اظهار داشت: این طرح خوب بود و تاکنون 2 هزار نفر از تهران خارج شدند ولی مزایا و خدماتی که به کارکنان دولتی برای انتقال از تهران می‌دادند کافی نبود.

وی افزود: کارمندی که 10 سال در تهران کار کرده است حال می‌خواهد زندگی خود را تغییر دهد و به استان دیگری برود که با این اتفاق مزایای کمتری به آن کارکنان تعلق می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران افزود: مجددا طرح‌های دورکاری و خروج کارکنان دولتی از استان تهران پیگیری و بررسی می‌شود.