دورکاری با قوت ادامه دارد


معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: طرح دورکاری در دستگاه اجرایی با قوت ادامه دارد.

 عبدالعلی تاجی در مورد طرح دورکاری و اینکه آیا اجرای آن کند شده است، گفت: اجرای طرح دورکاری کند نشده و به قوت ادامه دارد و برای دستگاه‌های ملی و استانی هدفگذاری شده، کارهایی که قابلیت انجام از طریق دورکاری دارند، از مشاغل تصدی و حاکمیتی برشمرده شده و اعلام شود.

وی افزود:‌ برخی از دستگاه‌های اجرایی باید امکانات انجام کار به روش دورکاری را فراهم کنند و فرستادن کارمند به دورکاری با اولویت کارمندان خانم خانه‌دار انجام می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: در مصوبه دولت نیز اولویت فرستادن کارمند به دورکاری زن‌های خانه‌دار هستند و دورکاری یکی از ده برنامه تحول اداری است که موافقتنامه آن بین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی امضا می‌شود.

تاجی گفت: یکی از محورهای دورکاری این است که دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کارهای قابل انجام به روش دورکاری را مشخص کنند و تعداد کارمندان دورکار را به معاونت توسعه اعلام کنند.

وی تصریح کرد: براساس هدفگذاری حداقل 20 درصد از مشاغل قابل انجام به روش دورکاری در سال جاری به این روش انجام خواهد شد.

دورکاری با سابقه حدود 40 ساله در دنیا مطرح شده که در ایران به دلیل کاهش رفت‌ و آمد کارمندان به تهران به ویژه برای بانوان کارمند خانه دار اجرا شد.

کارشناسان معتقدند یکی از ایرادهای این طرح، آماده نبودن زیساخت ارتباطات الکترونیک بین منزل کارمند دورکار و اداره محل خدمت است که البته کارمندان دورکار هفته‌ای یک یا دو روز در محل کار حضور یافته و کارهای انجام شده در خارج از محیط اداره را تحویل می‌دهند.