چرا کارفرمایان با دورکاری مخالفند؟


کارکردن کارمندان از خانه ظاهرا جذاب به نظر می رسد اما در واقع نکته ای مثبت از نظر کارفرمایان به شمار نمی آید.

مطابق آمار و نظرسنجی های انجام شده توسط موسسه سیتریکس، بیش از 40 درصد از کارمندان دور کار، هنگام انجام وظایف ادرای در خانه، تماشای تلویزیون و فیلم را دو برابر کرده و ترجیح می دهند به جای کار، فیلم تماشا کنند.
یک چهارم نیز دست به آشپزی می زنند و 20 درصد نیز گیم بازی می کنند.
به همین خاطر بسیاری از کارفرمایان هنوز مخالف دور کاری هستند. از سال 1980 تا 2010 تعداد کارمندان دورکار، دوبرابر شده است که دلیل عمده آن، توسعه ابزارهای دیجیتالی است که به این امر کمک فراوانی کرده است.
اینفوگرافیک زیر برای آنلاین دیگریس بر اساس منابعی که از دانشگاه استنفورد، مایکروسافت و کاریربیلدر گرفته، توسط سیتریکس ساخته شده و نشان می دهد بیزینس های مختلف چگونه دورکاری را  پذیرفته اند.