دورکاری راه حل سیتریکس برای تحرک بیشتر کاربران


فعال سازی نیروی کار شما در هر لحظه


تحرک، فعالیت، سرزندگی و تلاش در بین کارکنان هر سازمان یک مزیت کاملا رقابتی در زمینه کسب و کار در دنیای امروز محسوب می شود یکی از مصادیق در پیشبرد این اهداف فراهم نمودن زمینه و زیر ساخت مناسب برای دورکاری است که در حال حاضر به مبحثی داغ تبدیل شده.

راه حل سیتریکس | دورکاری راه حل | فعال سازی نیروی کار | دور کاری | برنامه های کاربردی | Citrix | سیتریکس
 
سیتریکس، فضای کاری کاربر را در هر مکان در اختیار وی خواهد گذاشت، کاربران Citrix حتی با استفاده از تلفن همراه می توانند به دسکتاپ و برنامه های کاربردی سازمان دسترسی داشته باشند. کافیست که به اینترنت دسترسی داشته باشید، در رفت و آمدهای خود، در قطار حتی در پرواز نیز از یک دسترسی امن برای هر کاربر بصورت اختصاصی برخوردار هستید دور کاری یکی از مزیت های بسیار کاراست چرا که دغدغه های کاربران را در زمان نبود آنها در محل کاریشان مرتفع ساخته است.