سرفصل های آموزش مایکروسافت لینک Microsoft Lync 2013


موزش گام به گام نصب Lync Server 2013 Standard Edition Front End
  • آموزش گام به گام نصب Lync Server 2013 SE Monitoring Server
  • آموزش گام به گام نصب Lync Server 2013 Persistent Chat Server
  • آموزش گام به گام نصب Lync Server 2013 SE Server Associated Backup Pool for Resiliency
  • آموزش گام به گام نصب Lync Server 2013 Enterprise Voice Features, Response Groups and Managers
  • استفاده و ترکیب کردن Lync 2013 و OneNote 2013
  • استفاده و ترکیب کردن Skype و Lync Server 2013

آموزش مایکروسافت لینک 2013,آموزش نرم افزار مایکروسافت لینک 2013,آموزش برنامه مایکروسافت لینک ,2013,microsoft lync 2013,آموزش Microsoft lync 2013
راه اندازی lync server 2010, پیش نیازهای lync, نیازهای lyncserver, نرم افزار microsftlync, راه اندازی lync server, راه کار lync server voip, پيش نيازهاي سرور domain براي نصب

lync server, پیش نیازهای lync server 2010, پیش نیازهای نصب نرم افزار lync server 2010,archive, lync, lync server, outlook, server, مدیریت, مدیریت شبکه, نصب, نصب شده, کاربران, برای, دسترسی, شبکه