چرا دوره های آموزش سیتریکس خانه سیتریکس؟.تا به امروز در خانه سیتریکس، هیچ دوره آموزشی کنسل نشده و به تعویق نیفتاده است
.کارشناسان خانه سیتریکس تجربه نصب کلیه نسخه های سیتریکس را در بیش از 200 سایت مشتری دارا می باشند
.آموزش از راه دور، حتی پس از پایان دوره، نیز ادامه خواهد داشت و دانشپذیر با کارشناسان خبره خانه سیتریکس در ارتباط خواهند بود
 .این دوره های آموزشی کاملا عملی است و دانشپذیر به تمام جوانب کار با سیتریکس مسلط خواهد شد