دوره های آموزشی نرم افزار Citrix


معرفی دوره:
پس از اتمام دوره شما به مباحث و مسائل فنی زیر تسلط کامل خواهید داشت:

• شناخت امکانات و امتیازات برنامه و کنسول مدیریتی Access Management Console
• مراحل نصب سرورهای سیتریکس XenApp و پیکربندی Farm
• ایجاد وب سایت های مورد نیاز و اختصاصی نمودن آنها
• تعریف و اعمال Policy برای کاربران و گروه های کاری
• تعریف و دسته بندی دسترسی های مدیریتی برای گروه راهبر سیستم سیتریکس
• مدیریت و انتشار نرم افزارهای کاری از طریق محیط سیتریکس
• مدیریت سرور سیتریکس و ارتقاء و بروز رسانی برنامه ها از طریق مدیریت نصب .


تقویم آموزشی دوره های آموزش نرم افزار سیتریکس Citrix