عکس هایی از کمپ و دوره آموزشی فوق العاده و دو روزه سیتریکس Citrix XenApp 6


;کمپ سیتریکس citrix مجید درویشی دوانی تصویر عکس کمپ کلاس دوره آموزش مایکروسافت لینک 2013 microsoft lync 2013 موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان
.
.
تصویر و عکس کمپ لینک و اکسچنج در موسسه آموزش پال نت سرزمین کهن پارسیان palnet.ir microsoft lync 2013 exchange