فیت بیت، صدرنشین فناوری‌های پوشیدنی


مچ‌بند الکترونیکی «فیت بیت» توانسته است در سال جاری میلادی، تاج و تخت سلطنت فناوری‌های پوشیدنی را به نام خود بزند.


به گزارش ایتنا از رایورز،در طول ماه‌های گذشته از سال ۲۰۱۴ میلادی، در میان تمامی فناوری‌های پوشیدنی جهان، بیشترین استقبال از آن این فناوری بوده است و جالب است که این فروش به‌اندازه‌ای بوده است که شرکت‌های بزرگی مجبور به کناره‌گیری از این بازار شدند که می‌توان مهم‌ترین آنها را شرکت نایک دانست.

آمار فروش فناوری‌های پوشیدنی نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از تمام سفارش‌های مربوط به فناوری‌های پوشیدنی در سراسر جهان متعلق به فیت بیت بوده است.
این مچ‌بند توانسته است از میان ۲ میلیون و هفت‌صد هزار دستگاه فروش کل ابزارهای پوشیدنی، تعداد ۱ میلیون و سیصد هزار سفارش را به خود اختصاص بدهد.