قابلیت اتصال کلاینت های موبایل به مایکروسافت لینک Mobile Client Connect Lync Server


قابلیت اتصال کلاینت های موبایل به مایکروسافت لینک

Mobile client And Microsoft lync

Lync Server mobility services

 

Additionally, with Lync Server mobility services, your users can access Lync functionality when using supported Apple iOS, Android, Windows Phone, or Nokia mobile devices and perform such activities as sending and receiving instant messages, viewing contacts, and viewing presence. In addition, mobile devices support some Enterprise Voice features, such as click to join a conference, Call via Work, single number reach, voice mail, and missed calls. Push notifications are also supported for mobile devices that do not support applications running in the background.

 

Microsoft Lync این قابلیت را دارد که انواع دستگاه های موبایل مختلف در نقش کلاینت به این محصول متصل شوند و داخلی بگیرند و در محیط شرکت یا سازمان این موبایل ها می توانند به مانند سایر دستگاه های تلفن اعم از سافت فون و هارد فون با یکدیگر ارتباطات گوناگون داشته باشند.

 قابلیت اتصال کلاینت های موبایل به مایکروسافت لینک Mobile Client Connect Lync Server اتصال کلاینت های موبایل , مایکروسافت لینک, Mobile Client ,Connect Lync Server, android mobile