مقايسه دو پروتوكل ICA سيتريكس RDP مايكروسافت


مقايسه دو پروتكل ICA سيتريكس RDP مايكروسافت

استفاده از راه دور نرم افزارها


سيتريكس بر اساس پروتكل ICA Independent Computer Architecture كار مي كند كه از لحاظ كارايي شباهت هاي بسياري به RDP مايكروسافت دارد. تفاوت محصول شركت سيتريكس با محصولات مايكروسافت همچون remote desktop، APPV و RemoteApp در نوع پروتكلي است كه استفاده مي كنند. در زير به مقايسه دو پروتوكل ICA كه مختص سيتريكس است و RDP كه مربوط به مايكروسافت است، مي پردازيم :

 
1-    ICA در برقراري يك session بين kbps 5 تاkbps  10 پهناي باند اشغال مي كند، در حالي كه RDP براي برقراري يك session احتياج به پهناي باندي به اندازهkbps45 تا kbps  55 دارد. بنابر اين با پهناي باند اندك در دسترس استفاده از محصولات سيتريكس بهينه تر مي نمايد.

2-    RDP قادر به publish كردن يك نرم افزار خاص با استفاده از resource هاي سرور نيست. پروتوكل ICA در واقع يك session براي هر كاربر ايجاد مي كند و طي آن در يك محيط مجازي نرم افزار را در اختيار كاربر قرار مي دهد، ولي در واقع نرم افزار به كل سمت سرور اجرا مي شود و فقط تصوير آن سمت كاربر فرستاده مي شود.

3-    ICA به نرم افزارهاي ويندوزي اجازه مي دهد كه روي يك سرور مركزي اجرا شوند، ولي تقريبا از تمام Platfromها (windows,unix,…) به عنوان client قابل دسترس خواهد بود.

4-    RDP فقط با پروتوكل TCP/IP كار مي كند، در حالي كه ICA توانايي كار با IPX,SPX,NetBEUI,Direct Asynch را هم دارد.

5-    RDP، اينترفيس تحت وب ندارد.

6-    RDP قابليت Load balancing در سطح Application را ندارد.


مشاهده دموی آنلاین Citrix XenApp . لیست مشتریان خانه سیتریکس .

 RDP شرکت مایکروسافت و پروتکل ICA شرکت سیتریکس | استفاده از راه دور نرم افزارها |  پروتكل هاي (RDP (Remote Desktop Protocol مايكروسافت يا Citrix ICA | Thin Client تین کلاینت | ICA در برقراري يك session بين kbps 5 تاkbps  10 پهناي باند اشغال