فضای کاری ابری سیتریکس Citrix Workspace Cloud


انقلابی در فضای کاری ابری و مجازی در سال 2015

در اجلاس سران سیتریکس جزئیات بیشتری راجع به فضای کاری ابری سیتریکس Citrix Workspace Cloud ارائه شد. فضای کاری ابری سیتریکس که قبلا به نام خدمات فضای کاری سیتریکس Citrix Workspace Services نامیده میشد راه دسترسی به برنامه ها apps ، کامپیوترهای رومیزی desktops ، تحرک mobility و داده ها data و اطلاعات را که طراحی و ارائه و مدیریت شده است، متحول خواهد کرد.


آموزش سیتریکس | ویدئوی آموزش سیتریکس | آموزش نصب سیتریکس | بزرگان سیتریکس | درباره سیتریکس

به راستی یک رویکرد جدید به مدیریت ارائه خدمات است، فضای کاری ابری اینکه شرکت ها چگونه به ساخت و ارائه فضای کاری امن در سال 2015 منجر شود، متحول خواهد کرد.