رابطه ترمینال سرویس با سیتریکس Citrix Terminal Server


درباره ارتباط لایسنس Terminal Server با سیستم نرم افزار سیتریکس

در Presentation Virtualization


برنامه سیتریکس Citrix XenApp که در حوزه مجازی سازی برنامه و ترمینال مایکروسافت مورد استفاده قرار می گیرد، برای اجرا بر روی سیستم عامل سرور ویندوز مایکروسافت از قبیل Windows Server 2003 و Windows Server 2008 و ویندوز سرور 2012 ، نیاز به سرویس ترمینال ویندوز سرورهای شرکت مایکروسافت را دارد تا از این طریق بتواند ترمینال ویندوز مایکروسافت و به تبع آن ، برنامه ای که بر روی Terminal Service Mode ویندوز اجرا شده است را برای کاربر راه دور و استفاده کننده از برنامه سیتریکس در اختیار قرار دهد.