صنعتی سازی هک Industrialization of Hacking


هک Hack به عنوان صنعت جدید حوزه IT

برنامه های کاربردی تحت وب web-enabled | citrix xenapp | لایسنس کرک سیتریکس


روند در حال تحول محرک ها ، محاسبات ابری cloud computing و اینترنت همگانی ( IoE ) فرصت بی نظیری را به طور یکسان برای کسب و کار، مصرف کنندگان و هکرها ایجاد کرده است. شبکه های مدرن فراتر از گذشته گام نهاده اند که شامل مرکز داده ها   datacenters ، endpoints ، مجازی virtual ، موبایل و ابری cloud هستند. این شبکه ها و اجزای آن به طور مداوم در حال کامل شدن و از آن سو مورد حمله تشویش کننده جدیدی که از جمله : تلفن همراه mobile devices ، برنامه های کاربردی تحت وب web-enabled ، hypervisors ، رسانه های جمعی social media ، مرورگر ها browsers ، لوازم هوشمند smart appliances و حتی وسایل نقلیه نیز است.