هک شدن حساب توییتر Twitter روزنامه فرانسوی


هکرها یک حساب توییتر Twitterروزنامه فرانسوی را کنترل کرده و پیام " من چارلی نیستم" را ارسال کردند.

یک گروه از هکرهای طرفدار سوریه در روز چهارشنبه در زمان کوتاهی حساب توییتر روزنامه Le Monde را به دست گرفته و پیام بسیاری را از جمله " من چارلی نیستم" "Je ne suis pas Charlie" را ارسال کردند. این پیام منفی علیه شعار " من چارلی هستم" بود که این پیام راهی بود برای نشان دادن همبستگی در پی حمله تروریستی به مجله فرانسوی Charlie Hebdo که منجر به کشته شدن 12 نفر شده بود.

cyber security امنیت شبکه | امنیت اینترنت | امنیت سیتریکس | درباره امنیت نرم افزارها