دسکتاپ خود را از راه دور مدیریت کنید


از راه دور مدیر کسب و کار خود باشیددر شبکه های کامپیوتری فناوری دسترسی از راه دور اجازه میدهد تا با ورود به یک سیستم به عنوان یک کاربر مجازی بدون اینکه از لحاظ جسمی در محل باشید به کسب و کار خود متصل شوید که معمولا در شبکه های بزرگ کامپیوتری و حتی میتواند در شبکه های خانگی مورد استفاده قرار گیرد. فرم پیچیده تری برای دسترسی از راه دور برای کاربران این است که یک کامپیوتر را قادر به دیدن و تعامل با رابط کاربری دسکتاپ واقعی از یک کامپیوتر دیگر میسازد.

کنترل کاربران با سیتریکس | کنترل نرم افزار با Citrix | Citrix XenApp | پشتیبانی از راه دور

 
راه اندازی پشتیبانی از راه دور و دسکتاپ شامل پیکربندی نرم افزار بر روی دو میزبان میباشد پس از اتصال این نرم افزار یک پنجره بر روی سیستم میزبان حاوی نمایی از دسکتاپ به هدف باز میشود. تمامی نسخه های فعلی از مایکروسافت ویندوز شامل کنترل از راه دور نرم افزار اتصال به کامپیوتر هستند.