قابلیت های نرم افزار Cloud Bridge WAN


قابلیت های نرم افزار Cloud Bridge WAN


امروز ما در حال پرده برداری از یک راه حل کامل در مسیر Cloud Bridge که به صورت نسخه سازمانی از یک Platform مجازی سازی کامل و یکپارچه (WAN) در جهت بهینه سازی شبکه، امنیت، و مدیریت برنامه در یک محیط، هستیم با Cloud Bridge SD-WAN شرکت میتواند در هزینه های تحویل و ارسال Data نیز صرفه جویی نمایید.

Cloud Bridge| Cloud Bridge SD-WA| قابلیت های نرم افزار Cloud Bridge WAN| Losless

مجازی سازی شبکه با استفاده از انواع گزینه های اتصال (اترنت، بی سیم، MPLS، DSL) یک روش موثر و مقیاس پذیر در جهت متفاوت نمودن فضای تحویل کار (تلفن همراه – لب تاپ) است. ارائه سریع ترین پاسخ های عدم موفقیت، قابلیت متعادل کنندگی بار شبکه پسوند هوشمند برای تحویل با فشرده سازی Losless و همچنین امنیت شبکه از جمله خدمات آن است.