بهار امنیت زمان تمیز کردن تکنولوژی های قدیمی


بهار امنیت زمان تمیز کردن تکنولوژی های قدیمیفناوری CSO آنلاین راهنمایی های امنیتی برای تمیز کردن تکنولوژی های قدیمی و فرآیندهای لازم در جهت عبور از این مرحله را در اختیار شما قرار میدهد که شامل توصیه بررسی برای مجوزهای دسترسی، از بین بردن پروتکل های رمز نگاری منسوخ شده و فناوری های قدیمی، است.

بهار امنیت| Citrix browse | CSO| مرورگر امن

در اینجا به دلایل استفاده Citrix از مرورگر امن و قابل اعتماد میپردازیم:

 1- ارائه نرم افزار اینترنت اکسپلور به هر مرورگر وب و مدرن دیگر
 2- کاهش در تماس با مرکز
 3-افزایش امنیت با تجزیه نقطه پایانی ارتیاط
 4-توانمند سازی مدیران در فعالیت های کسب و کار زیر سایه IT