رویکردهای جدید برای امنیت اطلاعات


رویکردهای جدید برای امنیت اطلاعات


اگرچه میلیاردها دلار برای راه حل های امنیتی صرف میشود اما هنوز اطلاعات آسیب پذیر باقی مانده. به عنوان تهدید و حمله حجم این حوادث در حال افزایش است. ابزار و فرآیندهای اجرا در گذشته اغلب بسیار کلی هستند و به اندازه کافی برای دفاع از یک سازمان کارآمد نیستند این در حالی است که همچنان محیط شبکه شرکت ها و مدیریت بسیاری از برنامه های کاربردی در حال تکامل و گسترش است.


رویکرد جدید امنیتی| امنیت اطلاعات| انعطاف پذیری سیترکس|Citrix


در این مسیر راه حل مورد اطمینان برای حفاظت از اطلاعات حساس برای گزینه های قدرتمند و کنترل نرم افزارها و دسترسی به داده ها از هر مکان Citrix است که باید از یک انعطاف پذیری خاص همراه با دسترسی امن به فضای کاربری را با استفاده از منابع مورد نیاز کار برای کنترل از راه دور توسط گوشی های همراه یا لب تاپ، برخوردار باشد. این فضا اجازه کنترل ترافیک و فعالیت های کاربر را فراهم می سازد و آنرا به آدرس حریم خصوصی، انطباق و مدیریت ریسک راهنمایی کرده برای محافظت از بهره وری بیشتر سازمان.