راهکارهای Citrix همراه با فناوری جدید


راهکارهای Citrix همراه با فناوری جدید


یکی از دغدغه های مدیران زمانی است که میخواهند سیستم عامل خود را ارتقاء دهند و این تشویش همیشه در ذهن جای دارد که آیا برنامه های کاربردی و کلیدی آمادگی این تغییرات را دارند یا نه؟  مدیریت در حرکت به سمت تکنولوژی برتر از آن شرکت های بزرگ فناوری است. شرکت نیاز به تدوین و فرموله کردن استراتژی برای حفظ بهره وری و حمایت از کاربران خود بدون در نظر گرفتن سیستم عامل نقطه پایان دارد.


 Citrix |Citrix And Win10| سیتریکس و ویندوز 10| Xen App |Xen Desktop

 
اینکه شما آمادگی دارید که با این پیشرفت همسو شوید؟ در جواب میگوئیم، بله.
Xen App  و Xen Desktop  چالاک ماندن در هر دستگاه و سیستم عاملی را قادر میسازند این در حالی است که حفظ بهره وری و پشتیبانی از برنامه های کاربردی برای کامپیوتر های رومیزی طی این پیشرفت در قبل و بعد از آن از رسالت های بزرگ Citrix است.