روش های جدید فناوری کسب و کار


شکل جدید کسب و کار با ظهور فناوری های جدیدتکنولوژی های فن آورانه ی امروزی باعث انجام کار از هر نقطه شده است و به طور فزآینده ای انتظار آن میرود که شما قادر به انجام کارهای خود خارج از دفتر باشید این امر می تواند از لحاظ امنیتی مدیریت را به چالش های مختلفی دچار سازد. بدین منظور سازمان شما باید تجدید نظری در رابطه با مکان های اتصال که ایمن نیستند داشته باشد. به منظور همگام سازی و ادغام برای عبور از این مرحله به سیستم های استاندارد و فناوری استاندارد نیاز دارید.

Citrix| همگام سازی| مجازی سازی| دور کاری

ما برای رهبری فضای کاری شما و تحول در زیر ساخت های ارتباطی کارکنان و مدیران، و همچنین برای افزایش بهره وری، افزایش امنیت و اتصال ساده و کاهش هزینه های سازمان با استفاده از یک فضای مجازی برای مدیریت تبادلات و توانمندسازی کارکنان برای ارتباط از هر نقطه برای فراهم سازی فظای کاری با تلفن همراه، Citrix را به شما معرفی می کنیم.