مراحل پیکربندی WorxForms با Xen Mobile


WorxForms By Xen Mobile

مراحل پیکربندی WorxForms با Xen Mobile.
در روال کار روزانه احتیاج به گرفتن اطلاعات از کارکنان خود هستیم که در اینصورت از فرم های کاغذی استفاده میکنیم. WorxForms به شما کمک می کند که بدون هیچ زحمتی هزینه های مصرف کاغذ را کاهش دهید و در گذر از سیستم کسب و کار سنتی سرعت بیشتری به شما میدهد همچنین مدیران میتوانند ساختار اطلاعاتی خود را تنظیم و در Share File ذخیره کرده و در هر زمان و مکان قابل دسترسی برای خود و کارکنان داشته باشند.

مراحل پیکربندی| Share File|Xen Mobile| WorxForms

یک مثال ساده برای نشان دادن  کارایی WorxForms، کارمندی را در نظر بگیرید که برای پر کردن یک قرارداد باید فرم های زیادی را پر کند مدیران میتوانند با ایجاد یک الگو برای Time Sheets به طور خودکار برای انتشار بین کارکنان و دسترسی آسان و سریع از این سرویس استفاده کرده و مزیت اصلی، در صرفه جویی زمان و همچنین در مصرف کاغذ خواهد بود.