افزایش سرعت در کار و امنیت با Citrix


راه حل های امنیتی مدرن برای تصدی نیروی کاردر زمانی که امنیت بالا در ذهن شماست برای مدیریت IT و شبکه خود راه حلهای استراتژیک برای رسیدگی به موضوعات مورد نیاز امنیتی و مدیریت ریسک در شرکت قوت میگیرد. بنابراین به مدیریت زمان و همچنین تشخیص منابع ضروری احتیاج دارید. شرکت ارائه راههای جدید برای دسترسی کارکنان پیمانکاران شرکاء و مشتریان با راه حلهای سیتریکس را در اختیارتان میگذارد. شرکت ها میتوانند برنامه های کاربردی و داده ها را در یک سناریو امن از هر مکان و در هر زمان انجام دهند.

نصب و راه اندازی سیتریکس | دورکاری مدیران | مدیریت از راه دور | Citrix Xen Server

راه حلهای سیتریکس با ارائه گزینه های قدرتمند و انعطاف پذیر برای کنترل هویت و دسترسی، امنیت شبکه ، امنیت برنامه، امنیت داده ها و نظارت بر آن است. NetScaler در این هفته راه حلهای امنیتی خود را در سری جدید NetScaler-A برای بازدهی بیشترارائه کرد.