ارسال و دریافت فکس از طریق اینترنت خارج از آفیس


فکس سرور کلود و مجازی

ارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه فکس، خط تلفن و نصب نرم‌افزار و از طریق موبایل و اینترنت و کامپیوتر و از هر جا و در هر زمانی را سرویس ابری فکس یا Cloud Base Fax Server می گویند. بسیاری از سازمان های مدرن برای مدیریت آسان تر و بهتر فکس های دریافتی و ارسالی خود از سیستم های جدید Fax که به آن ها دستگاه های سخت افزاری فکس می گویند استفاده می نمایند.

فکس ابری Cloud Fax | ارسال و دریافت فکس | پردازش ابری فکس | فکس مجازی | فکس سرور کوفکس | cofax fax server | hvhmi سرویس ابری t;s | فاکس اینترنتی تحت cloud بایگانی فکس های ارسالی و دریافتی با CoFax

ابر یا Cloud می توانید به شکل عمومی یا Public و یا به شکل خصوصی یا Private برپا گردد. دستگاه های Fax Server این قابلیت را دارند که یک ابر مجازی خصوصی در رابطه با دریافت و ارسال فکس برای یک شرکت یا سازمان را فراهم سازند. خانه فکس وابسته به گروه پال نت خدمات نوین فکس تحت شبکه را با استفاده از دستگاه های قدرتمند فکس سرور شرکت کوفکس CoFax به مشتریان خود ارائه می دهد.

مشاهده راهکار های جدید Fax سازمانی در سایت تخصصی Fax خانه فکس