مشکل پرینت و پرینتر در Citrix چگونه حل می شود؟


به صور پیش فرض به محض لاگین کردن کاربر به سرور Citrix، نرم افزار سیتریکس  پرینتر دیفالت یوزر را روی سرور سیتریکس تعریف می کند و آن پرینتر برای آن کاربر قابل مشاهده و دسترس خواهد بود.

 پرینتری را روی سرور سیتریکس | رفع مشکل پرینت در Remote Desktop Services | نحوه کارکرد چاپ و پرینتر Citrix در سمت کلاینت | مشکل استفاده از نرم افزار سیتریکس | مشکل شیر share کردن پرینتر در شبکه

زمانی که به سیتریکس وصل میشوند، سیستم مدیریت پرینت Citrix پرینترهای تعریف شده هر کاربر را  بصورت اتوماتیک روی سرور سیتریکس تعریف میکند و فقط در اختیار آن کاربر قرار میدهد. و هنگام logoff کردن هم پرینترها را بصورت اتوماتیک از روی سرور حذف میکند.
در مورد پاک شدن تنظیمات پرینترها. برای این مشکل یک hotfix وجود دارد که مشکل را حل میکند