نصب سامانه دورکاری Citrix نرم افزار مالی و حسابداری رایورز در شرکت سیمان خزر گیلان


جهت استفاده راه دور از  نرم افزار مالی و حسابداری شرکت رایورز، سامانه دورکاری Citrix در محل شرکت سیمان خزر گیلان نصب گردید.

نصب و راه اندازی Citrix XenApp توسط
خانه سیتریکس وابسته به گروه پال نت

پالنت, پال نت, شرکت شبکه, شرکت مهندسی شبکه, گروه palnet, شرکت palnet, persian ancient land, سرزمین کهن پارسیان

جهت استفاده از راه دور کاربران شرکت سیمان خزر از نرم افزار مالی و حسابداری گروه رایورز، سامانه دورکاری سیتریکس با همکاری کارشناسان فنی خانه سیتریکس، در محل شرکت سیمان خزر گیلان، نصب و راه اندازی گردید.
نصب سامانه دورکاری Citrix نرم افزار مالی و حسابداری رایورز در شرکت سیمان خزر گیلان

شرکت مهندسی نرم افزار رایورز، در طراحی های نوین نرم افزارها برای  سازمان های متوسط و بزرگ، سطح اهمیت و تجمیع اطلاعات را مورد توجه قرار داده است و بر اساس 

استاندارد زیر، بر " اهميت و تجميع" در تهيه صورت هاي مالي تاکید مي نمايند :

"تمامي اقلام با اهميت بايد به طور جداگانه در صورت هاي مالي ارائه شوند و مبالغ كم اهميت بايد با مبالغ داراي ماهيت يا كاركرد مشابه جمع شود و نيازي به ارائه جداگانه آنها نيست "


بدين ترتيب با بكارگيري كليه زير سيستم هاي عملياتي حوزه مالي شرکت رایورز اين امكان فراهم مي شود كه :

  • در پايين ترين سطح لازم، اطلاعات همزمان با اجراي عمليات در هر حوزه، توليد و در سيستم مربوطه نگهداري شود و سيستم حسابداري مالي و دفترداري در زمان هاي مورد نياز بر اساس ضوابط و الگوهايي كه تعيين مي نمايد در سطح موردنياز، اطلاعات را در قالب ثبت هاي مالي دريافت نمايد تا از متورم شدن سيستم جلوگيري شود.
  • به دليل اينكه در هر بخش، عمليات آن به صورت تخصصي طراحي مي گردد كنترل هاي داخلي قوي براي ثبت و ضبط عمليات ايجاد مي گردد.
  • از آنجایي كه با تكميل فرآيند عمليات هر حوزه، اسناد به صورت خودكار ايجاد مي شوند واحد مالي جهت تهيه اطلاعات براي ثبت اسناد، احتياج به پيگيري ساير واحدها ندارد.
  • با توجه به اينكه اسناد با تكميل فرآيند عمليات به صورت خودكار صادر مي شوند مي توان نسبت به صحت و کامل بودن ثبت هاي حسابداري اطمينان كسب كرد.

رایورز, همکاران سیستم, system group, شرکت رایورز نرم افزرا مالی رایورز, citrix, سیتریکس, دورکاری, citrix سپیدار خرید لایسنس citrix, نرم افزار سیتریکس Citrix, سپیدار همکاران, برنامه سپیدار, سپیدار سیستم