استانداردهای امنیتی در آخرین ورژن سیتریکس Citrix XenApp & XenDesktop


پروتکل های امنیتی در Citrix XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR

هنگام استفاده از Citrix XenApp & XenDesktop در سازمان های بزرگ بخصوص در محیط های دولتی، استانداردهای امنیتی اهمیت زیادی دارند لذا نهادهای دولتی یک الزام را برای درخواست های کاربر تحت یک استاندارد خاص پردازش می کنند که این استاندارد یک سند کلی برای مرور ویژگی های امنیتی است که به عنوان یک Policy برای XenApp و XenDesktop اعمال می شود. این استاندارد برای پاسخگویی به نیازهای متخصصان امنیت طراحی و در اختیار آنها در سراسر دنیا قرار گرفته. ویژگی های امنیتی که در Citrix XenApp & XenDesktop 7.15 LTSR وجود دارد یک مسیر ساده و ایمن را در پیش روی شما قرار می دهد و آن استفاده از استاندارد امنیتی FIPS 140-2 است که مزایا و ویژگی های خاصی را داراست که از آن جمله می توان به مسیرهای ارتباطی بین اجزای XenApp و XenDesktop با استفاده از پروتکل TLS 1.2 طراحی گردیده برای رمزنگاری های پیشرفته در زمان ارتباط به نرم افزارهای کاربردی یا مجازی سازی دسکتاپ اشاره نمود. FIPS 140-2 یک استاندارد دولتی فدرال ایالات متحده است که معیاری را برای کدگذاری نرم افزار و اعتبار سنجی در رمزنگاری (CMVP) مشخص نموده که توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری اداره می شود. اما برای ایجاد امنیت سیتریکس از پروتکل NIST جهت امنیت در ارتباطات و CSE امکان رمز نگاری را فراهم می کند.