نصب و راه اندازی سامانه دور کاری شرکت صاایران


راهکار سیتریکس برای صنایع مخابرات ایران

سند پر افتخار دیگری برای گروه مهندسی شبکه کهن شبکه پارسیان و دپارتمان خانه سیتریکس ایران، نصب و راه اندازی سامانه دورکاری (سیتریکس) صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، رقم خورد. صنایع الکترونیک ایران یا صا ایران نام یکی از شرکت های وابسته به وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه تولیدات الکترونیکی و نظامی مانند ساخت رادار، شبیه سازها، صنعت ردیاب، سیستم های مخابراتی و همچنین فعالیت هایی در حوزه ماهواره امید داشته.

سامانه دور کاری شرکت صا ایران | سیتریکس صاایران | دورکاری صاایران | مهندسی شبکه کهن شبکه پارسیان | خانه سیتریکس ایران | صنایع الکترونیک ایران

با تلاش مهندسین مجرب مجموعه خانه سیتریکس ایران امکان اتصال کاربران این شرکت عظیم از نقاط مختلف و شهرستانها با دفتر مرکزی برقرار شد و هم اکنون این مجموعه عظیم بصورت کاملا پایدار از برنامه های کاربردی خود با استفاده از نرم افزار سیتریکس در حال استفاده هستند.