ارائه دسترسی امن به برنامه در هر مرورگر


امنیت و مدیریت ارمغان دورکاری با سیتریکس


دسترسی به وب سایت ها و برنامه کاربردی هر سازمان در یک مرورگر مجازی با استفاده از نقاط پایانی برای برنامه های تحت وب شده در حال حاضر برای سازمان ها و شرکت ها هزینه های گزافی را در بر دارد جدا از اینکه برنامه های ویندوز در صورت بروز رسانی شدن امکان اینکه سازگار با برنامه های تحت وب شده نباشد را دارد و همین مسئله تبدیل به سردرگمی هایی خواهد شد. اما نرم افزار مجازی سازی سیتریکس به شما و اهداف شما تحقق خواهد بخشید.

  ارائه دسترسی امن | دورکاری با سیتریکس | نرم افزار مجازی سازی سیتریکس | Citrix | مرورگر مجازی
توسط Citrix می توانید نرم افزار خود را تحت وب نمائید، برنامه شما بر روی یک نسخه مرورگر واحد پیکربندی شده سپس به همان شیوه به کاربر ارائه خواهد شد در این مرحله شما به آپدیت برنامه های ویندوزی دیگر توجهی نمی کنید بلکه به امنیت و مدیریت بر برنامه کاربردی خود تمرکز خواهید نمود در عین حال شما به یک مرورگر مجازی امن دسترسی دارید که قادر به ارائه دورکاری برای برنامه های کاربردی شماست.