مقايسه سيتريكس با Replication


نياز مشتري در انتخاب اين دو راهكار بسيار موثر است. مشترياني كه در حال حاضر از راهكار Replication استفاده مي كنند ولي اشكالات فراواني در اين زمينه برخورده اند كه ادامه كار را مشكل كرده است، استفاده از راهكار دسترسي از راه دور از طريق سيتريكس توصيه مي گردد.در كل استفاده از Replication در جايگاه خود هيچگاه در مقابل استفاده از سيتريكس نمي باشد و اين دو راهكارها برخي از خدمات جانبي به نرم افزارهاي مختلف را ارائه مي دهند.در ادامه نقاط ضعف و قوت سيتريكس و Replication را در جدولي كنار هم آورده ايم تا به صورت   ملموس تري به شناخت اين دو تكنولوژي برسيم


Replication يكي از راه هاي متداول براي انتقال اطلاعات از راه دور و يكسان سازي اطلاعات سرور هاست، به اين شكل كه دو ديتابيس يكسان در دو محل متفاوت نصب مي گردند و هر چند وقت يك بار به صورت offline و نه بلادرنگ   Replicate كرده و اطلاعات، را يكسان مي كنند .


Replication ، يک روش پرهزينه محسوب مي شود. بدين معني که مشتري موظف است بدون توجه به تعداد کاربران مستقر در دفتر مرکزي و يا شعب نسبت به خريد سرور Application و Database اقدام نمايد. همچنين با توجه به حجم داده هاي انتقالي ميان سرور و کاربر، کاربر موظف به استفاده از پهناي باند بالا در شعب و دفتر مرکزي است. علاوه بر موارد بالا داده هاي انتقالي روي خط اينترنت به صورت غير رمزگذاري منتقل خواهد شد. جهت فائق آمدن بر اين مشکل لازم است کاربران از تونل امن براي انتقال داده ها استفاده کنند که اين، خود به معناي سربار هزينه براي کاربران است


گرچه Replication ابزاري جهت انتشار و يکسان سازي اطلاعات در فواصل جغرافيايي است، اما استفاده از اين ابزار روي خطوط غير قابل اطمينان مشکلات مضاعفي به همراه خواهد داشت. از جمله اين معايب مي توان به عدم يکسان بودن داده ها در فواصل زماني بسيار کم اشاره نمود. اين مشکل به دليل عدم وجود پهناي باند کافي براي انتقال بلادرنگ داده هاست .


پياده سازي و نگهداري اين روش نيز به گواه تجربيات راهبران شبكه و برنامه هاي مختلف در سايت هاي مختلف مشتريان، امري دشوار و با مشکلات گوناگون به نظر مي رسد .


بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که Replication امکان استفاده Offline کاربران شعب از نرم افزار را، بدون نياز به دسترسي دائم به اينترنت فراهم مي کند .


تجربيات خانه سیتریکس در محيط مشتري استفاده از اين راهکار را براي نرم افزارهاي مختلف مشتريان كه از محصولات شركت هاي مختلف نرم افزاري مانند رايورز، چارگون،   همكاران سيستم، تدبير، ماندگار، پايا، فراگستر و هلو و ... استفاده مي كنند، تجربه موفقي نشان داده است. نرم افزارهاي مختلف با استفاده از   اين راهکار با پهناي باند پايين نظير Dial-UP در دسترس واقع شده است. همچنين مي توان با استفاده از مکانيزم هاي رمزگذاري، انتقال داده هاي اين نرم افزارها را روي محيط ناامن اينترنت، با اطمينان انتقال داد . گذشته از اين موارد هزينه تمام شده آن، به خصوص براي مشتري ، بسيار اندک و راه اندازي آن ساده تر خواهد بود .