نحوه کارکرد چاپ سیتریکس Citrix در سمت کلاينت به چه صورت است؟


پرينت فايلها و اسناد بايد روي يکي از چاپگرهاي تعريف شده در ويندوز دستگاه کاربران اتفاق بيافتد تا کاربر به آن دسترسي داشته باشد. تمامي اطلاعات رد و بدل شده بين کاربران و سرورها، از جمله پرينت، از طريق پروتکل ICA انجام ميشود. چاپگرهاي تعريف شده در ويندوز هر کاربر در زمان log on کردن به سرور سيتريکس، بصورت اتوماتيک توسط سرور تشخيص داده ميشوند و هنگام درخواست چاپ ليست آنها جهت انتخاب به کاربر نمايش داده ميشود و چاپ روي آن چاپگر انجام ميشود .
البته بحث چاپگرها در سيتريکس از مباحث مهم و پيچيده سيستم ميباشد و نياز به تنظيم دقيق در سمت سرور و برنامه سيتريکس دارد .