غيرفعال کردن Clipboard در Remote Desktop جهت جلوگيري از سرقت اطلاعات


پرتكل هاي rdp و ica سيتريكس داراي اين قابليت هستند كه اجازه ندهند كاربر راه دور به درايو ها و منابع به اشتراك گذاشته شده بر روي سرور   دسترسي داشته باشد .

براي اين كار قبل از اين كه كاربر بخواهد به سرور راه دور كانكشن بزند بايد تنظيمات زير در تب Local Resource  آن   كانكشن   تنظيم گردد

همانطور كه مي بينيد از طريق گزينه پرينتر مي توانيد پرينت كاربر را محدود كنيد و از طريق گزينه كليپ بورد ، كليپ بورد كاربر و در آخر از طريق گزينه More  مي توانيد درايو هاي سرور را براي كاربر نهايي محدود كنيد