مشکل استفاده از نرم افزار سيتريکس بر روي اينترنت


اين مشکل زماني رخ مي دهد که از 2 رنج آي پي مختلف بر روي سرور سيتريکس استفاده شده باشد . براي رفع اين مشکل نياز داريد که دو سايت مختلف بر روي همان سرور پابليش کنيد که يکي براي رنج داخلي و ديگري براي رنج پابليك

البته اين يكي از دلايل مشكل استفاده از سيتريكس بر روي اينترنت مي تواند باشد