کنسول های سیتریکس Citrix XenApp


نرم افزار سیتریکس Citrix XenApp دارای سه کنسول مختلف می باشد که در زیر به توضیحاتی پیرامون این کنسول ها می پردازیم :

 

Citrix Delivery Services Console

در میان کنسول های مختلف سیتریکس  Citrix XenApp می توان به جرات بیان کرد که اصلی ترین و مهمترین کنسول سیتریکس از لحاظ مدیریت بخش های مختلف نرم افزار  می باشد.

در این کنسول فرم ها Farms مختلف مورد نیاز تعریف می شود، که به وسیله این فرم ها Farms شما می توانید نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا به وسیله سیتریکس را پابلیش کنید و کاربران و سیاست هایی Policies مرتبط به هر نرم افزار را برای آن تنظیم و اعمال کنید.بطور کل می توان گفت کنسول اصلی مدیریت سیتریکس Citrix XenApp همین Citrix Delivery Services Console می باشد.

 

Citrix Web Interface Management

در متن بالا یه کنسول مدیریت سیتریکس اشاره کردیم، حال می پردازیم به کنسول وب سیتریکس یاهمان  Citrix Web Interface Management .

همانگونه که از نام این کنسول مشخص است وظیفه ایجاد و تنظیمات مربوط به وب سایت سیتریکس را بر عهده دارد. تمامی مراحل مرتبط با پورت های اتصال و اجرای نرم افزار های پابلیش شده در این کنسول تنظیم می گردد.قابلیت و انعطاف پذیری این کنسول این امکان را به شما می دهد که بتوانید وب سایت سیتریکس خود را بر مبنای پورت ها و تنظیمات مربوط به شبکه خود ساخته و استفاده کنید.

 

License Administration Console

در آخر بعد از تو ضیحات پیرامون دو کنسول گفته شده ، می پردازیم به کنسول لایسنس سیتریکس، همانطور که می دانید در هر نرم افزاری کنسول لایسنس مسئول دادن مجوز برای اجرای نرم افزارها می باشد و بدون آن امکان اجرای نرم افزار ها را نداریم به این خاطر از اهمیت بالایی بر خور دار است. تفاوتی که این کنسول با کنسول های دیگر دارد بر این اساس است که شما می توانستید بخش زیادی از کنسول ها ا بر مبنای نظر و شبکه خود تنظیم کنید، اما کنسول لایسنس این قابلیت را به شما نمی دهد و تنظیمات آن بیشتر آز قبل طراحی شده است. لایسنس سیتریکس را در این کنسول وارد می کنیم و در آن بعد از وارد شدن لایسنس می توانیم مجوز تعداد کاربران برای اجرای نرم افزار های پابلیش شده را مشاهده کنیم.